Aktualna pogoda na stronie internetowej (za pomocą JS)

Czy chciałbyś wyświetlić aktualną pogodę na swojej stronie internetowej za pomocą JavaScriptu? W tym artykule omówimy, jak krok po kroku zaimplementować takie rozwiązanie.

Uzyskanie klucza API

Aby korzystać z API OpenWeatherMap, musisz uzyskać klucz API. Aby to zrobić, przejdź na stronę https://home.openweathermap.org/users/sign_up i utwórz konto. Następnie możesz uzyskać klucz API z https://home.openweathermap.org/api_keys.

Tworzenie formularza

Najpierw musimy utworzyć formularz HTML, który pozwoli użytkownikowi wprowadzić nazwę miasta. W pliku HTML dodajmy poniższy kod:

<form>
  <label for="city">Podaj nazwę miasta:</label>
  <input type="text" id="city" name="city">
  <button type="submit">Sprawdź pogodę</button>
</form>

Pobieranie danych z API

Teraz musimy napisać kod JavaScript, który pobierze dane z API OpenWeatherMap na podstawie wprowadzonej nazwy miasta. Do pobierania danych będziemy używać funkcji fetch().

const form = document.querySelector('form');
const input = document.querySelector('#city');

form.addEventListener('submit', (e) => {
  e.preventDefault();
  
  const city = input.value;
  const apiKey = 'twój_klucz_api';
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}`;
  
  fetch(url)
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      console.log(data);
    });
});

Powyższy kod pobiera wartość wprowadzoną do pola tekstowego, łączy ją z kluczem API i tworzy adres URL, który jest przekazywany do funkcji fetch(). Następnie używamy metody then() do przetworzenia odpowiedzi API, która jest zwracana jako obiekt JSON.

Wyświetlanie danych

Teraz możemy wyświetlić pobrane dane w naszej aplikacji. Możemy na przykład wyświetlić temperaturę i opis pogody. Do tego celu użyjemy metody document.createElement() do utworzenia nowych elementów HTML.

const form = document.querySelector('form');
const input = document.querySelector('#city');
const result = document.querySelector('#result');

form.addEventListener('submit', (e) => {
  e.preventDefault();
  
  const city = input.value;
  const apiKey = 'twój_klucz_api';
  const url = `https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=${city}&appid=${apiKey}`;
  
  fetch(url)
    .then(response => response.json())
    .then(data => {
      const temperature = Math.round(data.main.temp - 273.15);
      const description = data.weather[0].description;
      
      const tempElement = document.createElement('p');
      tempElement.textContent = `Temperatura: ${temperature}°C`;
      
      const descElement = document.createElement('p');
      descElement.textContent = Opis: ${description};
      result.innerHTML = '';
    result.appendChild(tempElement);
    result.appendChild(descElement);
  });
});
Powyższy kod tworzy dwa nowe elementy HTML, które zawierają informacje o temperaturze i opisie pogody. Następnie wstawia te elementy do elementu HTML o identyfikatorze „result”, który wyświetla wynik wyszukiwania.

Dodawanie stylów CSS

Możemy teraz dodać nieco stylów CSS, aby nasza aplikacja wyglądała bardziej atrakcyjnie. Do tego celu możemy utworzyć nowy plik CSS i dodać do niego następujące style:
form {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  margin: 50px;
}

label {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 10px;
}

input {
  font-size: 18px;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

button {
  font-size: 18px;
  padding: 10px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  box-shadow: 0px 0px 5px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  background-color: #007bff;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s ease-in-out;
}

button:hover {
  background-color: #0069d9;
}

#result {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  margin: 50px;
}

p {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 10px;
}

Kod CSS stylizuje formularz, przycisk i wynik wyszukiwania. Możesz oczywiście dostosować te style do swojego projektu.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy, jak użyć JavaScriptu do wyświetlenia aktualnej pogody na stronie internetowej. W trakcie implementacji musieliśmy uzyskać klucz API, utworzyć formularz, pobierać dane z API i wyświetlać wyniki. Dodatkowo stylizowaliśmy naszą aplikację za pomocą CSS. Dzięki tym krokom możesz teraz wyświetlać aktualną pogodę na swojej stronie internetowej!

To top