Docker – dodawanie i usuwanie obrazów

W Dockerze wszystko opiera się na obrazach. Obraz jest kombinacją systemu plików i parametrów. W tym wpisie opisany będzie proces dodawania, usuwanie i zarządzania obrazami docekra.

Weźmy przykład następującego polecenia w Dockerze.

docker run hello-world
 • Polecenie Docker jest specyficzne i „mówi” programowi Docker, że należy coś zrobić.
 • Polecenie „run” służy do powiadomienia, że chcemy utworzyć instancję obrazu, która jest następnie nazywana kontenerem.
 • Wreszcie „hello-world” reprezentuje obraz, z którego wykonany jest kontener.

Teraz spójrzmy, jak możemy użyć obrazu CentOS dostępnego w Docker Hub, aby uruchomić CentOS na naszym komputerze. Możemy to zrobić, wykonując następujące polecenie na naszym komputerze

sudo docker run -it centos /bin/bash

Zwróć uwagę na poniższe punkty dotyczące powyższego polecenia sudo:

 • Używamy polecenia sudo, aby upewnić się, że działamy z dostępem do konta root.
 • Centos to nazwa obrazu, który chcemy pobrać z Docker Hub i zainstalować na naszym komputerze z systemem Ubuntu (lub innym Linuxem).
 • -it jest użyte, aby zaznaczyć, że chcemy działać w trybie interaktywnym
 • – /bin/bash służy do uruchamiania powłoki bash po uruchomieniu CentOS

Wyświetlanie obrazów Dockera

Aby zobaczyć listę obrazów Dockera w systemie, nalezy wydać następujące polecenie.

docker images

To polecenie służy do wyświetlania wszystkich obrazów aktualnie zainstalowanych w systemie.

Składnia

docker images

 

Dostępne w systemie obrazy Dockera
Dostępne w systemie obrazy Dockera

Z powyższych danych wyjściowych widać, że w systemie najdują się trzy obrazy: centos, newcentos i jenkins. Każdy obraz ma następujące atrybuty –

 • TAG – Służy do logicznego oznaczania obrazów.
 • Identyfikator obrazu – służy do jednoznacznej identyfikacji obrazu.
 • Utworzono – liczba dni od utworzenia obrazu.
 • Rozmiar wirtualny – rozmiar obrazu.

Pobieranie obrazów Dockera

Obrazy można pobrać z Docker Hub za pomocą polecenia run.

docker run image

Opcje

 • ImageJest to nazwa obrazu używanego do uruchamiania kontenera.

np.:

sudo docker run centos

To polecenie pobierze obraz centos, jeśli jeszcze go nie ma, i uruchomi system operacyjny jako kontener.

Pobieranie obrazu centos
Pobieranie obrazu centos

Jeśli teraz uruchomimy polecenie Docker images, aby zobaczyć listę obrazów w systemie, powinniśmy być w stanie zobaczyć również obraz centos.

Centos
Lista obrazów

Usuwanie obrazów Dockera

Obrazy Dockera z systemu można usunąć za pomocą polecenia rmi.

docker rmi
docker rmi ImageID

Aby usunąć obraz musimy podać ID obrazu (7a86f8ffcb25 to ID obrazu centos). np.:

sudo docker rmi 7a86f8ffcb25

Po wykonaniu polecenia otrzymamy:

Usuwanie obrazów Dockera
Usuwanie obrazów Dockera

Więcej poleceń do pracy z obrazami

 • docker images -q  – zwraca tylko ID obrazu
 • docker inspect NazwaObrazu – ukazuje szczegóły obrazu lub kontenera

 

To top