Docker – Kroki poinstalacyjne w systemie Linux

Zarządzaj Dockerem jako „nie” root

Demon Docker łączy się z gniazdem Unix zamiast z portem TCP. Domyślnie gniazdo Unix jest własnością użytkownika root. Inni użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp tylko za pomocą sudo. Demon Dockera zawsze działa jako użytkownik root.

Jeśli nie chcesz poprzedzać polecenia dokera w sudo, utwórz grupę uniksową o nazwie docker i dodaj do niej użytkowników. Po uruchomieniu demona, Docker tworzy gniazdo Unix dostępne dla członków grupy.

1. Utwórz grupę docker

$ sudo groupadd docker

2. Dodaj użytkownika do grupy

$ sudo usermod -aG docker $USER

3. Wyloguj się i zaloguj ponownie lub zrestartuj maszynę aby zapisać zmiany.

4. Możesz też wykonać polecenie(jeżeli nie masz ochoty na pkt 3)

$ newgrp docker

5. Sprawdź czy możesz używać Docker’a bez użycia sudo.

$ docker run hello-world

 

Uruchamianie Dockera przy starcie systemu

Większość nowoczesnych dystrybucji Linuksa (RHEL, CentOS, Fedora, Ubuntu 16.04 i nowsze) używa systemd do zarządzania usługami uruchamianymi po uruchomieniu systemu. Ubuntu 14.10 i nowsze używają wersji upstart.

systemd

1. Aby włączyć autostart wykonaj:

$ sudo systemctl enable docker

2. Aby wyłączyć autostart wykonaj:

$ sudo systemctl disable docker

upstart

Docker jest automatycznie skonfigurowany do uruchamiania przy starcie przy użyciu upstart. Aby wyłączyć to zachowanie, użyj następującego polecenia:

$ echo manual | sudo tee /etc/init/docker.override

chkonfig

$ sudo chkconfig docker on

 

To tyle.

Miłej zabawy z Dockerem

To top