Dodawanie niestandardowych pól do postów w WordPressie bez wtyczki

wordpress ncoder

Niestandardowe pola w WordPressie pozwalają na dodawanie dodatkowych informacji do postów, takich jak np. autora posta, daty publikacji, tagów, kategorii i wiele innych. Jeśli chcesz dodać niestandardowe pola do postów w WordPressie bez użycia wtyczek, postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

Otwórz plik functions.php swojego motywu

Najpierw musisz otworzyć plik functions.php swojego motywu. Możesz to zrobić za pomocą edytora plików w panelu WordPressa lub połączyć się z serwerem hostingowym za pomocą klienta FTP i znaleźć plik functions.php w folderze motywu.

Zdefiniuj niestandardowe pole

Aby dodać niestandardowe pole do postów, musisz zdefiniować je w pliku functions.php swojego motywu. Najpierw nadaj niestandardowemu polu unikalną nazwę, która będzie używana w kodzie, a następnie zdefiniuj jego etykietę i opis. Oto przykład kodu:

function dodaj_niestandardowe_pole() {
  add_meta_box(
    'niestandardowe_pole', // Unikalna nazwa pola
    'Niestandardowe pole', // Tytuł pola
    'wyswietl_niestandardowe_pole', // Funkcja wyświetlająca pole
    'post', // Nazwa typu postów
    'normal', // Lokalizacja pola
    'high' // Priorytet pola
  );
}
add_action( 'add_meta_boxes', 'dodaj_niestandardowe_pole' );

function wyswietl_niestandardowe_pole( $post ) {
  $wartosc = get_post_meta( $post->ID, '_moje_niestandardowe_pole', true );
  ?>
  <label for="niestandardowe_pole">Etykieta pola:</label>
  <input type="text" name="niestandardowe_pole" value="<?php echo esc_attr( $wartosc ); ?>">
  <br>
  <p>Opis pola.</p>
  <?php
}

Zapisz wartości niestandardowego pola

Teraz, gdy masz już zdefiniowane niestandardowe pole, musisz zapisać wartość pola, aby była widoczna na stronie postu. Można to zrobić za pomocą funkcji update_post_meta() i get_post_meta().

function zapisz_niestandardowe_pole( $post_id ) {
  if ( isset( $_POST['niestandardowe_pole'] ) ) {
    update_post_meta( $post_id, '_moje_niestandardowe_pole', sanitize_text_field( $_POST['niestandardowe_pole'] ) );
  }
}
add_action( 'save_post', 'zapisz_niestandardowe_pole' );

Wyświetl wartości niestandardowego pola

Ostatecznie, musisz wyświetlić wartości niestandardowego pola na stronie postu. Można to zrobić za pomocą funkcji get_post_meta() i wykorzystując zapisaną wcześniej wartość pola.

function wyswietl_niestandardowe_pole_na_stronie_postu() {
  $wartosc = get_post_meta( get_the_ID(), '_moje_niestandardowe_pole', true );
  if ( ! empty( $wartosc ) ) {
    echo '<p>Niestandardowe pole: ' . esc_html( $wartosc ) . '</p>';
  }
}
add_action( 'the_content', 'wyswietl_niestandardowe_pole_na_stronie_postu' );

Dostosuj kod do własnych potrzeb

Kod powyżej przedstawia podstawowe funkcje do dodawania niestandardowych pól do postów w WordPressie. Można jednak dostosować ten kod do własnych potrzeb, zmieniając nazwy i etykiety pól, wybierając typ postów, do których mają być dodane niestandardowe pola, oraz określając ich lokalizację i priorytet.

Podsumowanie.

Dodanie niestandardowych pól do postów w WordPressie bez użycia wtyczek jest dość proste. Wymaga jedynie edycji pliku functions.php swojego motywu i zdefiniowania niestandardowego pola w kodzie. Dzięki temu możesz w prosty sposób dostosować swoją witrynę WordPress do swoich potrzeb i wyświetlać dodatkowe informacje na stronie postu.

 

To top