Dodawanie nowej roli użytkownika w WordPress

wordpress ncoder

WordPress to system zarządzania treścią, który oferuje wiele predefiniowanych ról użytkowników. Jednakże, w niektórych przypadkach, może się zdarzyć, że potrzebujemy dodatkowej roli użytkownika, która będzie miała określone uprawnienia. W takim przypadku, możemy dodać własną rolę użytkownika za pomocą funkcji „add_role” w WordPress. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak dodać nową rolę użytkownika w WordPress.

Krok 1: Otwórz plik functions.php

Aby dodać nową rolę użytkownika w WordPress, musimy otworzyć plik functions.php w edytorze kodu. Ten plik znajduje się w katalogu naszej aktywnej motywu.

Krok 2: Utwórz funkcję, która dodaje nową rolę użytkownika

W pliku functions.php musimy utworzyć nową funkcję, która będzie dodawać nową rolę użytkownika. Do utworzenia nowej roli użytkownika w WordPress, musimy użyć funkcji „add_role”. Funkcja ta przyjmuje trzy argumenty: identyfikator roli, nazwę roli oraz listę uprawnień i możliwości przypisanych do nowej roli

Krok 3: Dodaj kod, który tworzy nową rolę użytkownika

W poniższym przykładzie kodu dodajemy nową rolę użytkownika o nazwie „Recenzent” z uprawnieniami do czytania wpisów, edytowania swoich wpisów oraz dodawania plików.

// Dodaj nową rolę użytkownika
function dodaj_nową_role_użytkownika() {
 add_role( 'recenzent', 'Recenzent', array(
  'read' => true,
  'edit_posts' => true,
  'delete_posts' => false,
  'publish_posts' => false,
  'upload_files' => true,
 ));
}

// Wywołaj funkcję
add_action( 'init', 'dodaj_nową_role_użytkownika' );

Krok 4: Zapisz zmiany i przeładuj witrynę

Po dodaniu kodu, musimy zapisać zmiany i przeładować witrynę, aby nowa rola użytkownika została dodana.

Podsumowanie

Dzięki funkcji „add_role” w WordPress możemy dodać nową rolę użytkownika z określonymi uprawnieniami. Dzięki temu, możemy dostosować uprawnienia użytkowników do naszych potrzeb i zapewnić bezpieczeństwo naszej witryny. Dodanie nowej roli użytkownika jest proste i wymaga tylko kilku kroków. Warto jednak pamiętać, że nie należy nadmiernie komplikować uprawnień, aby uniknąć nieporozumień i problemów w przyszłości.

To top