Instalacja PHP 7.0, 7.1 i 7.2 w Ubuntu 18.04 i 16.04 przy użyciu PPA(Personal Package Archives)

PHP 7.2 jest obecnie najnowszą stabilną wersją jednego z najpopularniejszych języków programowania webowego. Jeśli potrzebujemy zainstalować konkretną wersję PHP musimy posłużyć się PPA stworzonym przez Ondřej’a Surý’ego. Poniższy artykuł będzie bardzo pomocny przy instalacji PHP7.2, PHP7.1 oraz PHP7.0 w jednym z najpopularniejszych dystrybucji Linuxa jaką jest Ubuntu(w wersji 18.04,  17.10, 16.04 oraz 14.04).

Instalacja PHP 7.2 w Ubuntu

Najnowsza wersja stabilna PHP7.2 jest już dostępna. Użyj poniższych poleceń aby dołączyć PPA dla PHP7.2 do twojego sytemu.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update

Następnie aby zainstalować używamy polecenia:

sudo apt-get install -y php7.2

Po ukończonym procesie instalacji możemy sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania poleceniem:

php -v

otrzymamy taki komunikat:

PHP 7.2.7-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Jun 22 2018 08:44:50) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.2.7-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

To wszystko! Mamy zainstalowaną najnowszą stabilną wersję PHP.

Instalacja PHP 7.1 w Ubuntu

Aby zainstalować PHP w wersji 7.1 należy użyć poniższego zestawu poleceń.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y php7.1

Po ukończonym procesie instalacji możemy sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania poleceniem:

php -v

otrzymamy taki komunikat:

PHP 7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: Jun 11 2018 14:22:30) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies 
with Zend OPcache v7.1.18-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

Oznacza to, że PHP w wersji 7.1 został zainstalowany w naszym systemie.

Instalacja PHP 7.0 w Ubuntu

Aby zainstalować PHP w wersji 7.1 należy użyć poniższego zestawu poleceń.

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y php7.0

Po ukończonym procesie instalacji możemy sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania poleceniem:

php -v

otrzymamy taki komunikat:

PHP 7.0.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: May  2 2018 12:43:14) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2017 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2017 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.0.30-1+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2017, by Zend Technologies

Instalacja Modułów PHP7

Możesz też potrzebować modułów PHP wymaganych przez aplikację.

Poniższe polecenie pozwoli wyszukać dostępne moduły w repozytorium:

sudo apt-cache search php7*

otrzymamy:

php-all-dev - package depending on all supported PHP development packages
php7.0 - server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
php7.0-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php7.0-cli - command-line interpreter for the PHP scripting language
php7.0-common - documentation, examples and common module for PHP
php7.0-curl - CURL module for PHP
php7.0-dev - Files for PHP7.0 module development
php7.0-gd - GD module for PHP
php7.0-gmp - GMP module for PHP
...
...
...
php7.1-xml - DOM, SimpleXML, WDDX, XML, and XSL module for PHP
php7.1-xmlrpc - XMLRPC-EPI module for PHP
php7.1-zip - Zip module for PHP
php7.1-opcache - Zend OpCache module for PHP
php7.1 - server-side, HTML-embedded scripting language (metapackage)
php7.1-xsl - XSL module for PHP (dummy)
...
...
php7.2-bcmath - Bcmath module for PHP
php7.2-bz2 - bzip2 module for PHP
php7.2-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php7.2-cli - command-line interpreter for the PHP scripting language
php7.2-common - documentation, examples and common module for PHP
php7.2-curl - CURL module for PHP
php7.2-dba - DBA module for PHP

Za pomocą polecenia poniżej możesz zainstalować wymagane moduły. Upewnij się czy instalujesz moduły do odpowiedniej wersji PHP podając wersję wraz z nazwą modułu. W przeciwnym razie zostaną zainstalowane moduły odpowiednie dla najnowszej wersji.

sudo apt-get install php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-json php7.2-cgi php7.2-xsl

To wszystko! PHP jest zainstalowane i działa.

To top