Instalacja WordPress na VPS (instrukcja)

wordpress ncoder

Czy zastanawiałeś się drogi posiadaczu strony internetowej, bloga czy portfolio opartego o WordPress, nad zmianą swojego obecnego hostingu współdzielonego na serwer VPS(Virtual Private Server)?

W przypadku hostingu współdzielonego, dzielimy zasoby serwera z innymi użytkownikami, co może prowadzić do spadku wydajności naszej strony www. W przypadku VPS co prawda nadal dzielimy fizyczny serwer, jednak dostajemy jego wirtualną instancję do hostowania naszej strony internetowej. Wymaga to niewątpliwie więcej pracy, którą należy włożyć w konfigurację serwera. Nie traćmy więc czasu i przystąpmy do działania.

 

KROK 1 – Połączenie z VPS poprzez protokół SSH

Kiedy nasz serwer VPS już działa możemy przejść do logowania. Potrzebne będą nam dwie rzeczy:

  1. Hasło użytkownika root, aby móc wykonać wszelkie polecenia.
  2. Klient Secure Shell (SSH) np Putty  (Możesz też użyć PowerShell  w Windows 10 lub zwykłego Terminala w systemie Linux).

Otwieramy Putty :

 

W polu Host Name (or IP Address) podajemy IP naszego serwera, pole port ustawiamy na 22, zaznaczamy opcję SSH w polu Connection Type i klikamy Open. 

Otworzy się okno wiersza poleceń pytające o hasło użytkownika root.

 

Podajemy hasło i jeśli jest poprawne to już jesteśmy już na serwerze.

 

Krok 2 – Instalacja oprogramowanie niezbędnego do działania WordPress’a

Aby nasz WordPress działał potrzebujemy serwera HTTP, bazy danych oraz PHP. Poniżej zainstalujemy najnowsze wersje wcześniej wspomnianych a pomoże nam w tym jedna komenda.

sudo yum install httpd mariadb mariadb-server php php-common php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-mcrypt php-xmlrpc unzip wget -y

Po wydaniu polecenia serwer pobierze odpowiednie pliki instalacyjne i wstępnie je skonfiguruje. Cały proces może potrwać kilka minut.

Kiedy oprogramowanie jest już zainstalowane możemy przystąpić do dalszych prac.

Uruchomimy i ustawimy autostart usług: serwer HTTP, serwer baz danych

sudo systemctl start httpd

sudo systemctl start mariadb

sudo systemctl enable httpd

sudo systemctl enable mariadb

W tym momencie pozostaje nam jeszcze jeden ważny krok do uruchomienia naszego WordPress’a. Mianowicie skonfigurowanie serwera baz danych i utworzenie nowej bazy danych dla WordPress’a.

Krok 3 – Konfiguracja MariaDB i stworzenie bazy danych dla WordPress’a

Zanim przejdziemy do tworzenia bazy danych musimy zabezpieczyć nasz serwer baz danych, aby nie był dostępny dla użytkowników zdalnych.

Wydajemy komendę:

sudo mysql_secure_installation

MariaDB poprosi o podanie hasła root , powinno być ustawione jako puste więc wystarczy kliknąć Enter. Teraz będziesz miał możliwość ustawienia nowego hasła dla użytkownika root. Na pozostałe pytania odpowiadamy twierdząco.

Możemy teraz zalogować się do naszego serwera bazy danych. Wydajmy więc polecenie

mysql -u root -p

następnie podajemy nasze hasło.

Będąc już zalogowanym na serwerze tworzy nową bazę danych za pomocą poniższych poleceń:

CREATE DATABASE wp;
GRANT ALL PRIVILEGES on wp.* to 'user'@'localhost' identified by 'password';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Mamy już gotową bazę danych. Możemy przystąpić do instalacji WordPress’a.

 

Krok 4 – Instalacja i uruchomienie WordPress’a

Naszym finalnym krokiem będzie pobranie oprogramowania, jego instalacja oraz konfiguracja. Poniższa lista komend pozwoli nam pobrać najnowszą wersję oprogramowania, rozpakować pliki oraz przenieść pliki do katalogu DocumentRoot. (Pamiętaj!!! Każda linia to jedno polecenie. Należy wykonywać je oddzielnie).

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar -xzvf latest.tar.gz
sudo cp -avr wordpress/* /var/www/html/

Mamy już instalację WP w naszym DocumentRoot. 

Musimy teraz stworzyć folder Uploads oraz nadać mu poprawne uprawnienia.

sudo mkdir /var/www/html/wp-content/uploads
sudo chown -R apache:apache /var/www/html/
sudo chmod -R 755 /var/www/html/

Zmieniamy nazwę pliku wp-config-sample.php:

cd /var/www/html/
sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php
sudo nano wp-config.php

Znajdujemy poniższe linie i podmieniamy na nasze dane:

define('DB_NAME', 'wordpress');
define('DB_USER', 'user');
define('DB_PASSWORD', 'password');

Zapisujemy zmiany używając kombinacji klawiszy CRTL+O i wychodzimy z edytora nano skrótem CTRL+X.

Pozostała nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Mianowicie umożliwienie naszemu serwerowi na połączenia HTTP i HTTPS. Do tego celu użyjemy poleceń:

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload
Po ich wykonaniu tych poleceń będziesz miał dostęp do instalatora WordPress na VPSie pod adresem http://tutaj_twoje_ip

 

To wszystko! Twoj WordPress już działa!

To top