Jak wyświetlić czas czytania wpisu w WordPress?

wordpress ncoder

Wstęp

Czas czytania posta to ważny czynnik wpływający na doświadczenia czytelników. Dzięki niemu czytelnicy wiedzą, ile czasu spędzą na przeczytaniu tekstu, co pozwala na lepsze planowanie ich czasu oraz zwiększa ich zaangażowanie w treść.

W WordPress można łatwo wyświetlić czas czytania posta za pomocą kodu PHP. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak to zrobić.

Opis

Pierwszym krokiem jest stworzenie funkcji custom_estimated_reading_time(). Ta funkcja pobiera zawartość posta za pomocą funkcji get_post_field(), a następnie oblicza czas czytania dzieląc liczbę słów przez 200 (przyjmując, że przeciętna osoba czyta 200 słów na minutę). Wynik jest zaokrąglany w górę za pomocą funkcji ceil() i zwracany jako tekst wraz z etykietą „minute read”.

function custom_estimated_reading_time() {
  $content = get_post_field( 'post_content', $post->ID );
  $word_count = str_word_count( strip_tags( $content ) );
  $reading_time = ceil( $word_count / 200 ); // assuming 200 words per minute
  return $reading_time . ' minute read';
}

Następnie, dodajemy nowy shortcode [reading_time], który można umieścić w dowolnym miejscu treści posta lub strony.

add_shortcode( 'reading_time', 'custom_estimated_reading_time' );

To tyle, teraz możemy wyświetlić czas czytania w szablonie WordPress, dodając poniższy kod w dowolnym miejscu w pliku szablonu:

<?php echo custom_estimated_reading_time(); ?>

Ten kod wywołuje funkcję custom_estimated_reading_time() i wyświetla wynik na stronie.

Podsumowanie

Podsumowując, wyświetlanie czasu czytania posta w WordPress może pomóc czytelnikom w planowaniu ich czasu oraz zwiększyć ich zaangażowanie w treść. Dzięki powyższemu kodowi PHP i shortcode’owi [reading_time] łatwo możemy dodać tę funkcjonalność do naszej strony lub bloga.

To top