PHP – instalacja XAMPP

PHP thumbnail

Skrypty PHP wykonywane są po stronie serwera.
Nie można uruchomić ich lokalnie na komputerze. Aby nie wykorzystywać serwerów obcych możemy lokalnie zainstalować serwer.

Najbardziej popularnym środowiskiem jest XAMPP.

Aktualaną wersję możemy znaleźć pod adersem:
https://www.apachefriends.org/pl/download.html

Po instalacji uruchamiamy moduł zarządzania a w nim uruchamiamy serwer Apache:

Jeśli po wprowadzeniu adresu:localhostotrzymamy stronę informacyjną – serwer działa.

To top