Podstawowe znaczniki języka HTML – jak ich używać?

ncoder html tutorial

HTML (ang. HyperText Markup Language) to podstawowy język stosowany do tworzenia stron internetowych. Składa się z różnych znaczników, które pozwalają na tworzenie treści, definiowanie struktury strony, dodawanie elementów multimedialnych i wiele więcej. W tym artykule przedstawimy podstawowe znaczniki HTML i omówimy, jak ich używać.

<html> i <body>

Każda strona internetowa zaczyna się od znacznika <html> i kończy znacznikiem </html>. Wszystkie elementy strony internetowej, takie jak tekst, obrazy, linki i formularze, są umieszczane w znaczniku <body>. Ten znacznik definiuje zawartość strony widoczną dla użytkowników.

<head>

Znacznik <head> zawiera informacje o stronie, takie jak tytuł, opis, słowa kluczowe i stylowanie. Znacznik ten nie jest widoczny dla użytkowników, ale jest ważny dla wyszukiwarek internetowych.

<title>

Znacznik <title> określa tytuł strony internetowej. Ten tytuł pojawia się w pasku tytułowym przeglądarki i jest jednym z czynników, które wpływają na SEO strony.

<h1> – <h6>

Znaczniki <h1> – <h6> służą do definiowania nagłówków. <h1> to najważniejszy nagłówek, a <h6> to najmniej ważny. Nagłówki pomagają organizować treść strony i ułatwiają użytkownikom nawigację.

<p>

Znacznik <p> służy do definiowania akapitów. Ten znacznik jest powszechnie stosowany do prezentowania treści tekstowej.

<a>

Znacznik <a> służy do definiowania linków. Atrybut href określa adres URL, do którego użytkownik zostanie przeniesiony po kliknięciu w link.

<img>

Znacznik <img> służy do wyświetlania obrazów na stronie. Atrybut src określa adres URL pliku graficznego, który ma być wyświetlony.

<ul> i <li>

Znacznik <ul> służy do definiowania nieuporządkowanej listy, a znacznik <li> służy do definiowania elementów tej listy.

<ol> i <li>

Znacznik <ol> służy do definiowania uporządkowanej listy, a znacznik <li> służy do definiowania elementów tej listy.

<form>

Znacznik <form> służy do definiowania formularza, który użytkownik może wypełnić i wysłać. Atrybut action określa adres URL, do którego dane z formularza będą wysłane. Atrybut method określa metodę wysyłania formularza, najczęściej stosowanymi metodami są GET i POST.

<input>

Znacznik <input> służy do tworzenia elementów formularza, takich jak pola tekstowe, pola wyboru, przyciski radio, przyciski wyboru i wiele innych. Atrybut type określa rodzaj elementu formularza.

<label>

Znacznik <label> służy do definiowania etykiety dla elementu formularza. Etykieta ta jest zazwyczaj wyświetlana obok elementu formularza i pomaga użytkownikowi zrozumieć, co powinien wpisać w polu formularza.

<select> i <option>

Znacznik <select> służy do definiowania pola wyboru, a znacznik <option> służy do definiowania opcji w tym polu. Atrybut value określa wartość, która będzie przesłana w przypadku wyboru danej opcji.

<textarea>

Znacznik <textarea> służy do tworzenia pola tekstowego dla użytkownika. Pole to może być używane do wprowadzania większej ilości tekstu niż pole tekstowe typu <input>.

<div>

Znacznik <div> służy do definiowania sekcji strony internetowej. Jest to kontener, który może zawierać inne elementy HTML i jest często używany do tworzenia układu strony.

<span>

Znacznik <span> służy do definiowania fragmentu tekstu, który można stylować za pomocą CSS. Jest to często używane do wyodrębniania części tekstu i nadawania im innych stylów niż reszta treści.

Podsumowanie

Powyższe znaczniki to tylko kilka z podstawowych elementów języka HTML. Istnieją setki innych znaczników, które można stosować do tworzenia różnych elementów strony internetowej. Pamiętaj, że poprawne stosowanie znaczników HTML jest kluczowe dla uzyskania czytelnego i atrakcyjnego wyglądu strony internetowej. Przy tworzeniu stron internetowych warto korzystać z dokumentacji HTML oraz przetestować kod na różnych przeglądarkach, aby upewnić się, że strona jest poprawnie wyświetlana na różnych urządzeniach i przeglądarkach

To top