Podstawy HTML5

ncoder html tutorial

HTML5 to piąta wersja języka HTML, czyli podstawowego języka stosowanego do tworzenia stron internetowych. Jest to standard opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C), który wprowadza wiele nowych funkcjonalności i usprawnień w porównaniu do poprzednich wersji HTML. W tym artykule przedstawimy podstawy HTML5, które są niezbędne do tworzenia stron internetowych.

Struktura podstawowa dokumentu HTML5 Podstawowym elementem w HTML5 jest dokument, który składa się z kilku podstawowych części. Na początku dokumentu znajduje się deklaracja typu dokumentu, która informuje przeglądarkę, że korzystamy z języka HTML5. Następnie w dokumencie znajduje się sekcja nagłówka (head), w której umieszczamy metadane oraz inne informacje, które nie są widoczne na stronie internetowej. W sekcji ciała (body) znajdują się elementy, które są widoczne na stronie internetowej.

Elementy strukturalne

Elementy strukturalne HTML5 W HTML5 wprowadzono wiele nowych elementów strukturalnych, które ułatwiają tworzenie stron internetowych. Oto kilka z nich:

 • header – element nagłówka strony, w którym znajdują się elementy takie jak logo, menu, tytuł strony itp.
 • nav – element, w którym umieszczamy menu strony internetowej.
 • section – element, który służy do podziału strony na sekcje. Każda sekcja może mieć swój nagłówek.
 • article – element, który służy do umieszczania treści artykułów na stronie.
 • aside – element, w którym umieszczamy elementy poboczne, takie jak reklamy, linki do innych stron itp.
 • footer – element stopki strony, w którym znajdują się elementy takie jak informacje o autorze, dane kontaktowe itp.

poniżej przykład kodu:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Przykładowa strona HTML5</title>
 </head>
 <body>
  <header>
   <h1>Logo i tytuł strony</h1>
   <nav>
    <ul>
     <li><a href="#">Link 1</a></li>
     <li><a href="#">Link 2</a></li>
     <li><a href="#">Link 3</a></li>
    </ul>
   </nav>
  </header>
  <main>
   <section>
    <h2>Sekcja 1</h2>
    <p>Tu jest treść sekcji 1.</p>
   </section>
   <section>
    <h2>Sekcja 2</h2>
    <p>Tu jest treść sekcji 2.</p>
   </section>
   <article>
    <h2>Tytuł artykułu</h2>
    <p>Tu jest treść artykułu.</p>
   </article>
  </main>
  <aside>
   <h3>Reklamy</h3>
   <ul>
    <li><a href="#">Reklama 1</a></li>
    <li><a href="#">Reklama 2</a></li>
    <li><a href="#">Reklama 3</a></li>
   </ul>
  </aside>
  <footer>
   <p>Copyright © 2023 Przykładowa Strona</p>
  </footer>
 </body>
</html>

W powyższym kodzie wykorzystano kilka elementów strukturalnych HTML5:

 • <header> – element nagłówka strony, zawierający logo i menu
 • <nav> – element menu, zawierający listę linków
 • <section> – element sekcji, który pozwala na podział strony na części i umieszczenie nagłówka dla każdej z nich
 • <article> – element artykułu, w którym umieszczana jest treść artykułu
 • <main> – element główny, który określa główną treść strony
 • <aside> – element boczny, w którym umieszczane są elementy poboczne, takie jak reklamy
 • <footer> – element stopki strony, w którym znajdują się informacje o autorze i prawach autorskich

Dzięki wykorzystaniu elementów strukturalnych HTML5, kod jest czytelniejszy i łatwiejszy do zrozumienia, a struktura strony internetowej jest bardziej przejrzysta dla użytkowników.

Tagi HTML5

Tagi HTML5 Tagi w HTML5 pozwalają na określenie, jakie elementy powinny zostać wyświetlone na stronie internetowej. Oto kilka podstawowych tagów:

 • <p> – tag służy do określenia akapitu tekstu.
 • <h1>, <h2>, <h3> itp. – tagi służące do określenia nagłówków różnych poziomów.
 • <ul> i <ol> – tagi służące do określenia list nieuporządkowanych i uporządkowanych.
 • <img> – tag służący do umieszczania obrazów na stronie internetowej.
 • <a> – tag służący do tworzenia linków.

W HTML5 wprowadzono również wiele nowych tagów, takich jak <video>, <audio> czy <canvas>, które pozwalają na umieszczanie na stronie internetowej wideo, audio czy elementów graficznych.

Upraszczony zapis deklaracji podstawowych elementów:

W HTML5 deklaracja DOCTYPE jest uproszczona w porównaniu do poprzednich wersji HTML. W HTML5 można użyć jednej linii, która wygląda następująco:

<!doctype html>

Deklaracja DOCTYPE informuje przeglądarkę internetową o tym, jak interpretować kod HTML. W przypadku HTML5, deklaracja DOCTYPE mówi przeglądarce, że kod HTML jest zgodny z najnowszą wersją HTML, a więc HTML5.

Jest to ważne, ponieważ różne wersje HTML mają różne reguły składni i sposoby interpretowania kodu, więc deklaracja DOCTYPE jest ważna dla poprawnego wyświetlania strony internetowej.

Deklaracja kodowania znaków:

<head>
 <meta charset="UTF-8">
</head

Tytuł strony

<head>
 <title>Tytuł strony</title>
</head>

Podpięcie arkusza stylów:

<head>
 <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

Podpięcie pliku JavaScript:

<head>
 <script src="script.js"></script>
</head>

Opis stron dla wyszukiwarek:

<head>
 <meta name="description" content="Opis strony dla wyszukiwarek">
</head>

Podsumowanie

Podsumowując, HTML5 to piąta wersja języka HTML, która wprowadza wiele nowych funkcjonalności i ułatwień w tworzeniu stron internetowych. W HTML5 pojawiło się wiele nowych elementów strukturalnych, takich jak nagłówek, menu, sekcje, artykuły, elementy poboczne i stopka, które pomagają w tworzeniu przejrzystej struktury stron internetowych. Wprowadzono również nowe tagi, takie jak <video>, <audio> czy <canvas>, które pozwalają na umieszczanie na stronie internetowej wideo, audio czy elementów graficznych. Znajomość podstaw HTML5 jest niezbędna dla każdego, kto chce tworzyć strony internetowe, dlatego warto poświęcić czas na naukę i zrozumienie podstaw języka HTML5.

To top