Podstawy PHP

PHP thumbnail

PHP to język skryptowy, który jest szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych oraz aplikacji webowych. W tym artykule przedstawimy podstawowe pojęcia związane z PHP oraz kilka prostych przykładów kodu.

Wprowadzenie do PHP

PHP to język skryptowy, który jest wykonywany po stronie serwera. To oznacza, że kod PHP jest przetwarzany na serwerze, a wynik jest zwracany do przeglądarki internetowej użytkownika. PHP może być używany do generowania dynamicznych stron internetowych, przetwarzania formularzy, zarządzania sesjami i bazami danych, a także do wielu innych celów.

Podstawy składni PHP

Kod PHP zawsze zaczyna się od znacznika <?php i kończy się znakiem ?>. Wszystkie instrukcje PHP muszą znajdować się między tymi znacznikami. Poniżej przedstawiamy przykładowy kod PHP:

<?php
// wyświetlanie tekstu na stronie
echo "Witaj, świecie!";

// przypisywanie wartości do zmiennej
$imie = "Jan";

// wyświetlanie zmiennej na stronie
echo "Cześć, " . $imie . "!";
?>

W powyższym przykładzie użyliśmy funkcji echo do wyświetlenia tekstu na stronie oraz przypisaliśmy wartość do zmiennej $imie.

Zmienne i typy danych

PHP jest językiem dynamicznie typowanym, co oznacza, że nie musisz określać typu zmiennej podczas jej deklaracji. PHP rozpoznaje typ danych na podstawie wartości przypisanej do zmiennej. Poniżej przedstawiamy przykład deklaracji i przypisania wartości do zmiennej:

$liczba = 10;
$imie = "Anna";
$prawda = true;
$pi = 3.14;

W PHP istnieją różne typy danych, takie jak liczby całkowite (int), liczby zmiennoprzecinkowe (float), ciągi znaków (string) oraz wartości logiczne (bool). Możesz również tworzyć tablice (array) oraz obiekty (object).

Instrukcje warunkowe

W PHP możesz używać instrukcji warunkowych do wykonania określonego kodu w zależności od spełnienia określonego warunku. Poniżej przedstawiamy przykład instrukcji warunkowej:

$wiek = 18;

if ($wiek >= 18) {
  echo "Jesteś pełnoletni.";
} else {
  echo "Jesteś niepełnoletni.";
}

W powyższym przykładzie użyliśmy instrukcji if do sprawdzenia, czy zmienna $wiek ma wartość większą lub równą 18. Jeśli tak, to wyświetlamy komunikat „Jesteś pełnoletni”, a w przeciwnym wypadku wyświetlamy komunikat „Jesteś niepełnoletni”.

Pętle

W PHP możesz używać różnych rodzajów pętli do powtarzania określonego kodu. Poniżej przedstawiamy przykład pętli for:

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  echo $i . ", ";
}

W powyższym przykładzie użyliśmy pętli for do wyświetlenia liczb od 1 do 10.

Funkcje

W PHP możesz tworzyć własne funkcje, które pozwalają na wielokrotne wykorzystanie określonego fragmentu kodu. Poniżej przedstawiamy przykład funkcji:

function dodaj($liczba1, $liczba2) {
  $wynik = $liczba1 + $liczba2;
  return $wynik;
}

$wynik = dodaj(2, 3);
echo $wynik; // wyświetli 5

W powyższym przykładzie stworzyliśmy funkcję dodaj, która przyjmuje dwa argumenty i zwraca wynik ich sumy. Następnie wywołaliśmy tę funkcję z argumentami 2 i 3 oraz wyświetliliśmy wynik na stronie.

Podsumowanie

W tym artykule przedstawiliśmy podstawowe pojęcia związane z PHP oraz kilka prostych przykładów kodu. PHP to język skryptowy, który jest szeroko wykorzystywany do tworzenia stron internetowych oraz aplikacji webowych. Zrozumienie podstawowych pojęć i składni PHP jest kluczowe dla dalszego rozwijania umiejętności programistycznych w tym języku.

To top