Znaki specjalne w HTML

ncoder html tutorial

Znaki specjalne to znaki, które nie mogą być umieszczone bezpośrednio w kodzie HTML, ponieważ są one zarezerwowane do specjalnych celów. Jeśli chcesz umieścić znak specjalny w swojej treści na stronie internetowej, musisz użyć odpowiedniego kodu HTML. W tym tutorialu omówimy kilka przykładowych znaków specjalnych i sposoby ich umieszczania w kodzie HTML.

< – Znak mniejszości (<)

Ten znak specjalny jest używany, gdy chcemy umieścić symbol mniejszości (<) w tekście bez uruchamiania kodu HTML. W tym celu należy użyć kodu HTML <. Przykładowo, kod HTML <p> wyświetli jako <p>.

> – Znak większości (>)

Podobnie jak w przypadku poprzedniego znaku, jeśli chcesz umieścić symbol większości (>) w tekście bez uruchamiania kodu HTML, należy użyć kodu HTML >. Na przykład <br> wyświetli się jako <br>.

& – Znak ampersand (&)

Jeśli chcesz umieścić znak ampersand (&) w tekście bez uruchamiania kodu HTML, musisz użyć kodu HTML &. Na przykład, <p>This is an example & text</p> wyświetli się jako This is an example & text.

” – Znak cudzysłowu podwójnego („)

Jeśli chcesz umieścić podwójny cudzysłów („) w tekście, należy użyć kodu HTML „. Na przykład <p>I said, „Hello!”</p> wyświetli się jako I said, „Hello!”.

’ – Znak cudzysłowu pojedynczego (’)

Podobnie jak w przypadku poprzedniego znaku, jeśli chcesz umieścić pojedynczy cudzysłów (’) w tekście, należy użyć kodu HTML ’. Na przykład <p>She said, 'Hello!'</p> wyświetli się jako She said, 'Hello!’.

© – Znak praw autorskich (©)

Jeśli chcesz umieścić symbol praw autorskich (©) w tekście, należy użyć kodu HTML ©. Na przykład <p>All rights reserved © 2023</p> wyświetli się jako All rights reserved © 2023.

® – Znak zastrzeżenia (®)

Jeśli chcesz umieścić symbol zastrzeżenia (®) w tekście, należy użyć kodu HTML ®. Na przykład <p>The brand name is registered ®</p> wyświetli się jako The brand name is registered ®.

Podsumowanie

Podsumowując, znaki specjalne są ważnym elementem kodowania stron internetowych w HTML. Pozwalają na umieszczanie symboli, które nie mogą być umieszczone bezpośrednio w tekście, na przykład znaków nawiasów, cudzysłowów, symboli praw autorskich itp. W tym artykule przedstawiliśmy kilka przykładów najczęściej używanych znaków specjalnych oraz sposoby ich umieszczania w kodzie HTML za pomocą odpowiednich kodów HTML. Używanie znaków specjalnych jest ważne, ponieważ pozwala na utrzymanie spójności kodu HTML i umożliwia przeglądarkom internetowym poprawne wyświetlanie treści strony.

To top