Wyświetlanie losowych postów w WordPress za pomocą kodu.

wordpress ncoder

Ta metoda wymaga dodania kodu do plików motywów WordPress.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest dodanie poniższego kodu do pliku functions.php aktywnego motywu lub wtyczki specyficznej dla witryny.

function random_posts()
{

  $arguments = array(
    'post_type' => 'post',
    'orderby'  => 'rand',
    'posts_per_page' => 5,
  );

  $random_query = new WP_Query($arguments);

  if ($random_query->have_posts()) :

    $content .= '<ul>';
    while ($random_query->have_posts()) : $random_query->the_post();
      $content .= '<li><a href="' . get_permalink() . '">';
      $content .= get_the_title();
      $content .= '</a></li>';
    endwhile;
    $content .= '</ul>';
    /* Restore original Post Data */
    wp_reset_postdata();
  else :
    $content .= 'no posts found';
  endif;

  return $content;
}

add_shortcode('random-posts-shortcode', 'random_posts');
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

Kod tworzy funkcję wyświetlającą 5 losowych postów. Następnie tworzy „shortcode”, dzięki czemu można łatwo wyświetlać losowe posty w dowolnym miejscu w witrynie.

Wreszcie umożliwia wykonywanie skrótów w widgetach WordPress, dzięki czemu można używać shortcode w widgecie tekstowym.

Aby wyświetlać losowe posty w poście, stronie lub widżecie tekstowym WordPress nalezy użyć shortcode [random-posts-shortcode] lub bezpośrednio w PHP <?php echo do_shortcode([random-posts-shortcode]); ?>.

 

Happy WordPressing!

To top